Sprovođenje

UN Women

UN Women je agencija Ujedinjenih nacija posvećena rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena osnovana s ciljem da ispuni potrebe i obezbedi primenu svih prava žena i devojčica širom sveta. UN Women postavlja globalne standarde za postizanje rodne ravnopravnosti i radi sa vladama širom sveta i civilnim društvom na stvaranju i donošenju zakona, politika, programa i usluga potrebnih za unapređenje položaja žena. Osnovni cilj UN Women je da vizija ciljeva održivog razvoja postane stvarnost za žene i devojčice, kao i da osigura ravnopravno učešće žena u svim aspektima života. Agencija UN Women u Srbiji je fokusirana na dva strateška prioriteta u Republici Srbiji: 1) da žene vode, učestvuju i imaju jednake koristi od sistema upravljanja, i 2) da sve žene i devojčice žive život bez nasilja.

Konsultanti

Milana Rikanović

Projektni menadžer

Olja Janković Leković

Konsultant za civilno društvo

Jelena Sekulić

Konsultant za mehanizme rodne ravnopravnosti

Aleksandra Miletić

Konsultant za gender mainsteaming

Marija Ivković Trkulja

Projektni asistent

Bojana Barlovac

Konsultant za komunikacije